Linux odia a Linus Reacción a Linus Tech Tips ​ - extras #5 · NocheProgramacion // ChepeCarlos Linux odia a Linus Reacción a Linus Tech Tips ​ | NocheProgramacion // ChepeCarlos

Linux odia a Linus Reacción a Linus Tech Tips ​

extras #5

Si senpai el creador con mas 20M Subcriptores Linus Tech Tips va a probar linux por un mes espero que no falle, Alerta de SPOILER todo…