Agregando Input - Inteligente Artificial con ML5 curso #7.3 · Noche Programacion // ALSW Agregando Input | Noche Programacion // ALSW

Agregando Input

Inteligente Artificial con ML5 curso #7.3

Agregaremos algo que nos ayudara a entrenar nuestra neurona mas rapido un TexBox o Input