Arduino ChatBot con Telegram - curso #1 · NocheProgramacion // ChepeCarlos Arduino ChatBot con Telegram | NocheProgramacion // ChepeCarlos

Arduino ChatBot con Telegram

curso #1: Controla Arduino desde el celular

En este curso veremos como controlar un arduino a distancia desde el celular por mensajeria de telegram.