Linux odia a Linus Reacción a Linus Tech Tips ​ - Bodega Video #1.5 · Noche Programacion // ALSW Linux odia a Linus Reacción a Linus Tech Tips ​ | Noche Programacion // ALSW

Linux odia a Linus Reacción a Linus Tech Tips ​

Bodega Video #1.5

Si senpai el creador con mas 20M Subcriptores Linus Tech Tips va a probar linux por un mes espero que no falle, Alerta de SPOILER todo…